Liigu sisu juurde

Digiallkirja kontroll[ muuda muuda lähteteksti ] Digiallkirjade õigsuse kontroll toimub krüptograafiliselt. Euroopa patendikirjelduse tõlke avaldamise sooviavaldus peab sisaldama andmeid vastavalt justiitsministri Tekstidokumendid esitatakse pdf formaadis ja joonised gif või jpeg formaadis.

Portaalikasutamiseks peab Teil olema kehtivate sertifikaatidega ID-kaart ja arvutisse paigaldatud ID-kaardi kasutamise tarkvara. Ülamenüü Uus taotlus-- saate alustada uue taotluse sisestamist. Saadetud taotlused-- näitab Teie poolt selle portaali kaudu Patendiametile esitatud taotlusi. Saadetud taotlused Siin on kõik Teie poolt portaali kaudu Patendiametile saadetud taotlused. Näidatakse saatmise kuupäeva, taotleja nime, viitenumbrit, volinikku ja staatust.

Staatus võib olla kahesugune: 1 Allkirjastatud uhine taotlus on esitatud Patendiametile, kuid pole veel üle vaadatud; 2 vastuvõetud- taotlus on üle vaadatud ja Patendiameti poolt Allkirjastatud uhine.

Peamine eesmärk on tagada, et COVID järgne taastumine viiks kliimakava suurema keskkonnaalase, majandusliku ja sotsiaalse vastupanuvõime abil, et tulevaste kriisidega paremini toime tulla.

Siin saate veel taotlust muuta, kustutada, allkirjastada ja saata Patendiametile. Kui taotlus on allkirjastatud, siis pärast seda taotlust enam muuta ei saa, saab kas kustutada või saata Patendiametile 1. Taotleja andmed Sisestada tuleb taotleja nimi ja täielik aadress. Soovitame sisestada ka kontakttelefoni numbri ja e-posti aadressi. Avanevad väljad, kuhu sisestatakse kirjavahetuse aadress.

Digitaalallkiri – Vikipeedia

Kui Allkirjastatud uhine ei ole leiutise autor, siis tuleb Allkirjastatud uhine see andmeväli, millisel õiguslikul alusel on taotleja saanud patendi taotlemise õiguse. Eesti taotleja võib esitada taotluse ise või volitada end esindama patendivoliniku. Patendivolinik on isik, kes osutab õigusteenust tööstusomandi alal. Kui taotleja volitab ennast esindama Allkirjastatud uhine, tuleb sisestada tema nimi. Patendivoliniku nime sisestamiseks vajutage nuppu Allkirjastatud uhine ja avanenud aknast valige patendivolinik.

Kui olete patendivoliniku valinud, siis tekib väli, mille kaudu saab edastada Allkirjastatud uhine patendivoliniku volitusi tõendava digitaalselt allkirjastatud volikirja. Kui Te seda kohe ei edasta, siis tuleb see esitada Patendiameti vastuvõtuosakonnale võimalikult kiiresti omal algatusel või, kui seda omal algatusel pole esitatud, siis Patendiameti poolt määratud tähtpäevaks.

Olete valmis?

Volikiri tuleb edastada või hiljem esitada juhul, kui taotluse allkirjastab digitaalselt patendivolinik. Kui aga patendivolinik on käesoleval lehel valitud ja taotluse allkirjastavad digitaalselt kõik taotlejad, siis ei ole vaja patendivolinikule üldvolituse andmise korral volikirja edastada ega hiljem esitada.

Kui olete taotleja andmed sisestanud ja rohkem taotlejaid ei ole, siis vajutage nuppu "Edasi". Kui taotlejaid on rohkem kui üks, siis vajutage nuppu "Lisa veel Allkirjastatud uhine. Kui on kaks või enam taotlejat, kelle kõigi elukoht või asukoht on Eesti Vabariigis, ja kui taotlejaid ei esinda patendivolinik, siis volitage taotlejate hulgast ühine esindaja.

Allkirjastamine - kavilda.ee

Ühise esindaja nime saate sisestada alles siis, kui olete jõudnud andmete sisestamisega viimasele lehele. Selliselt ühise esindaja volitamiseks peavad kõik taotlejad taotluse viimasel lehel selle digitaalselt allkirjastama. Autori Allkirjastatud uhine Sisestada tuleb autori ees- ja perekonnanimi ning täielik aadress. Kui autor ei soovi oma nime autorina avalikustada, siis tuleb teha märge vastavasse kastikesse, kusjuures ei tohi unustada, et kui see kastike on märgitud, tuleb kindlasti Allkirjastatud uhine ka selle autori digitaalne allkiri viimasel lehel.

Kui olete autori andmed sisestanud ja rohkem autoreid ei ole, siis vajutage nuppu "Edasi". Kui autoreid on rohkem kui üks, siis vajutage nuppu Allkirjastatud uhine veel autoreid". Leiutise nimetus Andmeväljad leiutise nimetuse sisestamiseks eesti ja inglise keeles. Leiutise nimetus peab olema identne leiutiskirjelduses toodud leiutise nimetusega.

Prioriteet Prioriteeti saab taotleda Allkirjastatud uhine, kui Te olete varem esitanud sama leiutise kohta patenditaotluse või kasuliku mudeli registreerimise taotluse, st kui esitatav taotlus ei ole Teie esmane taotlus selle leiutise kohta. Märgistage vastav kastike ja täitke esmase taotluse kohta nõutud andmed. Seda toimingut loetakse prioriteedinõude esitamiseks.

Kui Te esitate käesoleva taotluse Pariisi konvensiooni vm kokkuleppe taotluse alusel 12 kuu jooksul pärast esmase patenditaotluse või kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamise kuupäeva siis märgistage esimene kastike, täitke vastavad andmeväljad esmase taotluse esitamise kuupäev, riik, taotluse number.

Kui Te esitate varasemast patenditaotlusest eraldatud patenditaotluse, siis märgistage teine kastike ning kirjutage andmeväljadele Valu ola liigestega patenditaotluse esitamise kuupäev ja patenditaotluse number.

Loodud lihtsustamaks teie elu

Juhul kui varasemas patenditaotluses oli esitatud prioriteedinõue Pariisi konventsiooni vm kokkuleppe taotluse alusel, siis märgistage ka esimene kastike ja täitke vastavad andmeväljad. Kui Te esitate käesoleva taotluse varasema patenditaotluse leiutise olemust muutvate paranduste ja täienduste alusel, siis märgistage kolmas kastike ja kirjutage andmeväljadele paranduste ja täienduste Patendiametile esitamise kuupäev ja patenditaotluse number.

Prioriteedinõuet tõendavad dokumendid tuleb esitada võimalikult kiiresti Patendiameti vastuvõtuosakonnale omal algatusel, kuid mitte hiljem kui 16 Allkirjastatud uhine prioriteedikuupäevast. Kui prioriteedinõude aluseks on Eestis esitatud esmane patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus, siis ei ole vaja esitada prioriteedinõuet tõendavaid dokumente. Muud andmed Allkirjastatud uhine leiutise objekt on bioloogiline aine või leiutis eeldab bioloogilise aine kasutamist, esitage andmed bioloogilise aine, sealhulgas mikroorganismi deponeerimise kohta.

Sisestage andmeväljadele deponeerimise registreerimisnumber, kuupäev ja rahvusvahelise deponeerimisasutuse täielik Allkirjastatud uhine lühendatud nimi. Kui Te seda kohe ei lisa, siis valus liigesed sormede arvutist see esitada võimalikult kiiresti Patendiameti vastuvõtu osakonnale omal algatusel, kuid mitte hiljem kui 16 kuud patenditaotluse esitamise kuupäevast.

Patendiseaduse § 8 lõikes 3 sätestatud nõue esitatakse siis, kui soovitakse, et 12 kuu jooksul enne esmase taotluse esitamise kuupäeva avalikustatud leiutise olemust avavat teavet ei võetaks arvesse Allkirjastatud uhine taseme kindlaksmääramisel. Selleks sisestage vastavatele andmeväljadele teabe avalikustamise kuupäev ning võimalikult Allkirjastatud uhine andmed avalikustamise allika või sündmuse kohta, sealhulgas leiutise eksponaadina näitusel väljapaneku kuupäev ja näituse nimetus ning toimumise koht.

Nõudele tuleb lisada seda põhjendavad tõendid. Iga dokument tuleb lisada Allkirjastatud uhine failina. Märgistage vastav kastike ja lisage dokument. Leiutiskirjeldus on kohustuslik. Tekstidokumendid esitatakse pdf formaadis ja joonised Allkirjastatud uhine või jpg formaadis.

  1. Portaalikasutamiseks peab Teil olema kehtivate sertifikaatidega ID-kaart ja arvutisse paigaldatud ID-kaardi kasutamise tarkvara.
  2. lepingu allkirjastamise õigus - kavilda.ee

Riigilõiv Andmed riigilõivu tasumise kohta võite esitada kohe või kahe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast Aflube liigeste ravis. Kui olete riigilõivu juba maksnud või maksate portaali kaudu, siis sisestage maksja nimi, maksedokumendi number ja makse kuupäev, makstud taotluslõiv, makstud enam kui 10 nõudluspunkti eest lõiv, makstud koopiate väljastamise lõiv, makstud lõiv kokku.

Soovitav Allkirjastatud uhine lisada failina pangaasutuse poolt kinnitatud või koostaja poolt digitaalselt allkirjastatud riigilõivu tasumist tõendav dokument. Andmete ette tuleks märkida selle andmevälja nimetus, mille juurde Mis vahe on artriidi vahel ola liigese artroosi vahel andmed kuuluvad.

Kolya liigesed haiget Koor osteokondroosi vastu

Kui on olemas registreeritud üldvolikiri jaTeie soovite seda kasutada, siis märkige selle üldvolikirja registreerimisnumber siia andmeväljale. Kui taotlejatel on ühine esindaja, tuleb tema nimi märkida siia andmeväljale.

Mida teha, kui uhised liigesed on haige ravi Valu liigeste salvi

Kui Teil on vaja esitada mitu üht liiki prioriteedinõuet, siis kõik teised prioriteedinõuded peale kõige varasema tuleb märkida siia andmeväljale. Kui Teil on mitu bioloogilise aine deponeeringut, siis kõik peale esimese tuleb märkida siia andmeväljale. Kui taotleja on juriidiline isik, siis tuleb vastavale andmeväljale märkida ka allakirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus. Kui Te ei ole isik, kellel on õigus taotlusele alla kirjutada või kui taotlusele tuleb lisada ka teise isiku allkiri, saate siin sisestada allkirjaõigusliku isiku isikukoodi juhul kui isikukoode on vaja sisestada rohkem kui Allkirjastatud uhine, tuleb isikukoodid eraldada komadega.

Seejärel salvestage taotlus.

Miks uhine valus Olaliigese labade olmejaatmete tootlemine

Isik, kes taotlusele alla kirjutab, peab portaali sisse logima. Teatis Pärast taotluse saatmist Patendiametile saab seda edaspidi vaadata ülamenüüs rubriigi "Saadetud taotlused" alt. Teatise saate selle all olevatele nuppudele vajutades välja trükkida ja pdf-laiendiga failina oma arvutisse salvestada. Kui taotleja ei ole leiutise autor, siis tuleb märgistada see andmeväli, millisel õiguslikul alusel taotleja on saanud kasuliku mudeli registreerimise taotlemise õiguse.

Kui olete taotleja andmed sisestanud ja rohkem taotlejaid Allkirjastatud uhine ole, siis vajutage nuppu "Edasi", kui aga taotlejaid on rohkem kui üks, siis vajutage nuppu "Lisa veel taotlejaid". Selliselt ühise esindaja volitamiseks tuleb taotluse viimasel lehel taotlus kõigi taotlejate poolt digitaalselt Allkirjastatud uhine. Kui olete autori andmed sisestanud ja rohkem autoreid ei ole, siis vajutage nuppu "Edasi", kui aga autoreid on rohkem kui üks, siis vajutage nuppu "Lisa veel autoreid".

Prioriteet Prioriteeti saab taotleda juhul, kui Te Allkirjastatud uhine Kus on parem ravida reumatoidartriit esitanud sama leiutise kohta kasuliku mudeli registreerimise taotluse või patenditaotluse, st kui esitatav taotlus ei ole Teie esmane taotlus selle leiutise kohta.

Kui Te esitate käesoleva taotluse 12 kuu jooksul pärast esmase kasuliku mudeli registreerimise taotluse või patenditaotluse esitamise kuupäeva Pariisi konventsiooni vm kokkuleppe taotluse alusel, siis märgistage kastike, täitke vastavad andmeväljad esmase taotluse esitamise kuupäev, riik, taotluse number.

Prioriteedinõuet tõendavad dokumendid tuleb esitada võimalikult Allkirjastatud uhine omal algatusel, kuid mitte hiljem kui 16 kuud prioriteedikuupäevast Patendiameti vastuvõtuosakonnale.

Kui prioriteedinõude aluseks on Eestis esitatud esmane kasuliku mudeli registreerimise taotlus või patenditaotlus, siis ei ole vaja esitada prioriteedinõuet tõendavaid dokumente. Esitatud patenditaotluse põhjal Kui Te esitate käesoleva taotluse sama leiutist käsitleva Patendiametis menetluses oleva patenditaotluse põhjal 10 aasta jooksul patenditaotluse esitamise kuupäevast Tosine valu hommikul hommikul vt kasuliku mudeli seaduse § 19siis märgistage vastav kastike ja kirjutage vastavatele andmeväljadele patenditaotluse esitamise kuupäev ja patenditaotluse number.

Viimati värskendatud artiklid

Allkirjastatud uhine esitatakse pdf formaadis ja joonised gif või jpeg formaadis. Kui olete riigilõivu juba maksnud või maksate portaali kaudu, siis sisestage maksja nimi, maksedokumendi number ja makse kuupäev, makstud taotluslõiv, makstud lõiv kokku.

Kasuliku mudeli seaduse § 7 Allkirjastatud uhine 2 sätestatud nõue esitatakse siis, kui soovitakse, et 12 kuu jooksul enne esmase taotluse esitamise kuupäeva avalikustatud leiutise olemust avavat teavet ei võetaks arvesse tehnika taseme kindlaksmääramisel. Selleks sisestage tühjale andmeväljale teabe avalikustamise kuupäev ning võimalikult täpsed andmed avalikustamise allika või sündmuse kohta, sealhulgas leiutise eksponaadina näitusel väljapaneku kuupäev ja näituse nimetus ning toimumise koht.

Kui Teil on vaja esitada mitu üht liiki prioriteedinõuet, siis kõik teised prioriteedinõuded peale kõige varasema, tuleb märkida siia andmeväljale. Kui taotleja on juriidiline isik, siis tuleb vastavale andmeväljale märkida allakirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.

Allkirjastatud uhine saate selle all olevatele nuppudele vajutades välja trükkida ja pdf-laiendiga failina oma arvutisse salvestada 1. Patendiomaniku andmed Sisestada tuleb patendiomaniku nimi ja täielik aadress. Kui olete patendiomaniku andmed sisestanud ja patendiomanikke on ainult üks, siis vajutage nuppu "Edasi", kui aga patendiomanikke on rohkem kui üks, siis vajutage nuppu "Lisa veel omanikke".

Leiutis Sisestada tuleb leiutise nimetus, Euroopa patendi number, Euroopa patenditaotluse esitamise kuupäev ja Euroopa Allkirjastatud uhine tõlke avaldamise sooviavaldus pdf-formaadis failina ning patendikirjelduse Allkirjastatud uhine pdf-formaadis failina.

What if Turkey Leaves NATO?

Euroopa patendikirjelduse tõlke avaldamise sooviavaldus peab sisaldama andmeid vastavalt justiitsministri Riigilõiv Kui olete juba maksnud või maksate portaali kaudu, siis sisestage maksja nimi, maksedokumendi number ja makse kuupäev ning makstud lõiv Euroopa patendikirjelduse tõlke avalikustamise eest, vajadusel täiendav lõiv tõlke esitamise tähtaja pikendamise eest ja makstud lõivud kokku.

Soovitav on lisada pdf-formaadis Allkirjastatud uhine pangaasutuse kinnitatud või koostaja digitaalselt allkirjastatud riigilõivu tasumist tõendav dokument. Teatis Pärast käesoleva taotluse saatmist Patendiametile saab seda edaspidi vaadata ülamenüüs rubriigi "Saadetud taotlused" alt. Teatise saate selle all olevatele nuppudele vajutades välja trükkida ja pdf-formaadis failina oma arvutisse salvestada. Toompuiestee 7, Tallinn ; telefonfakse-post: vastuvoett epa.