Liigu sisu juurde

Nendel on vastavas riigis kasutatavate tähtede jaoks kas eraldi klahvid või spetsiaalsed klahvikombinatsioonid. Klassikaliseks näiteks on sirprakne aneemia, kus heterosügoodid on kaitstud malaaria eest, kuid enamik homosügoote sureb enne sigimisikka jõudmist. Beowulf klastrid võivad olla ka HA klastrid.

R2 Portaal Rahuliku ööune tagamiseks on targem mitte mõelda värsketele teadusuuringutele, mille põhjal elab eriti perioodiliselt toidu lähistel paiknevatel arvutiklaviatuuridel rohkelt baktereid ja Uhise arvutite haigused haigustekitajaid, hoiatab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Uhise arvutite haigused

Austraalia Swinburne'i tehnoloogiaülikooli teadlased võtsid luubi alla õppeasutuse arvukate arvutite klaviatuuridele kogunevate mikroorganismide elu.

Lisaks uuriti pisikuid mitmetel teistel pindadel. Selgus, et arvutitel, mida kasutas üks isik elas arvukalt potentsiaalseid Uhise arvutite haigused tekitajaid, kuid nendega võrreldes veelgi rohkem oli pisikuid arvutitel ja seadmetel, mida kasutas palju inimesi.

Uhise arvutite haigused

Sarnane küsimus huvitas ka Itaalias Siena ülikools töötavaid mikrobioloogekes võrdlesid kasutajate arvuteid natukene põhjalikumalt, tehes vahet nende arvutite vahel, mille juures söödi ja mille kasutajad einestasid klaviatuuriga oma sööki jagamata. Einestamisega seotud klaviatuuridel elas arvukalt haigusi põhjustavaid mikroorganisme, alates bakteritest lõpetades mitmerakuliste seenkasvajatest üherakuliste pärmiseenteni.

Uhise arvutite haigused

Inimese elu ohustavatest mikroobidest osade päritolu seostati rõdusid ja pargipinke külastavate lindudega. Uhise arvutite haigused kohad on populaarsed inimeste seas, kes ei taju enamasti seda osa maailmast, mida nad õuest töökohale saabudes kaasa toovad.

Vahest veelgi huvitavam olukord seostub kaasaskantavate arvutite ja telefonidega. Kuna antud uurimus seda ei käsitlenud, jäägu see igaühe enda arvata.

Klaster (infotehnoloogia)

Itaallaste uuringus oli söögikohaks muudetud klaviatuuri mikroobne koormus sarnane avalikus kasutuses olevate klaviatuuridega. Viimaste bakteriaalse rikkuse põhjuseks on arvukate isikute poolt kohale toodud elav materjal.

  • Paralleelse Ja Hajutatud Arvutite Erinevus | Programmeerimine
  • ELi rahvatervise parandamise meetmed | Uudised | Euroopa Parlament
  • Arvuti juures söömine ohustab tervist | R2 Portaal | ERR
  • Euroopa ravikindlustuskaart: tagab välismaal turvalisuse Tervishoiuteenuste kättesaadavus välismaal viibimise korral Euroopa ravikindlustuskaart tagab, et ELi elanikel on juurdepääs meditsiiniliselt näidustatud riiklikule arstiabile ajutise viibimise ajal kas ärireis, puhkus või välismaal õppimine kõikides ELi liikmesriikides ning Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis.
  • Karistusseadustiku üldosa kohaldamisala 1 Karistusseadustiku üldosa sätteid kohaldatakse käesoleva seadustiku eriosas ja muudes seadustes sätestatud süütegude eest karistamiseks.
  • Klaster (infotehnoloogia) – Vikipeedia
  • Uhise ola haigused

Söögikohta asendaval töölaual kasvatavad elavate pisikute armeed kasutaja kohale toodud toidupalad ning tema köhatuste, aevastuste ja hingamisega õhku lendavad imepisikesed süljepiisad, kehvapoolne kätehügieen jmt. Ühel klahvil võis elada enam kui eri sorti mikroobist koosnev koloonia.

Klaviatuur (infotehnoloogia)

Itaallased märkisid uuringu kokkuvõttes, et arvuti juures söömine ohustab tervist ja inimesed peaks tõsiselt kaaluma alternatiivseid toitumiskohti. Siin võib innovatsiooni võtmes välja pakkuda sobiva koha, kus nii nagu nii enamus juba kasutab nutitelefone, ja vähemalt USA Arizona ülikooli analüüsis leidus klaviatuuriga võrreldes umbes korda vähem mikroorganisme.

Töölauast puhtamat ja vaiksemat kohta tähistaval uksel on silt WC. Mainitud ülikoolides läbiviidud uuringute keskkond sarnanes tüüpilise kontorimiljööga. Olukord muutub huvitavamaks haiglates.

Designer Babies: The Science and Ethics of Genetic Engineering

Seal peetakse mikroorganismidega lakkamatut sõda, mille üheks tagajärjeks on ravi suhtes üha resistentsemate bakteritüvede areng. Suurtes haiglates kohtab üha sagedamini ravimite suhtes resistentseid eluohtlikke mikroorganisme.

Paralleelse ja hajutatud arvutite erinevus

Nende levikule aitab kaasa IT-süsteemide areng. Kasvav osa haiguslugudest on elektroonilised ja nende sisestamisega tegelevad mitmete erialade esindajad.

Uhise arvutite haigused

Mõnedes olukordades kasutatakse ühiseid arvuteid. Neile lisanduvad tuhanded isiklikuma kontaktiga seadmed.

Arvuti juures söömine ohustab tervist

Haiglate arvutid on seega potentsiaalsed haiguse leviku riski kasvatajad. Suure puudutussagedusega pinnad voodite raamidest ja käepidemetest, erinevate portatiivsete seadmete, tööpindade, abilaudade ja kärudeni.

Uhise arvutite haigused

Arvutite klaviatuur jääb tihti vajaliku tähelepanuta. Mõnel neist võivad haigustekitajad elada mõnest tunnist mitme kuuni. Mõnes uuringus on leitud, et haige palatis puudutavatest objektidest esimesel kohal oli patsient, keda puudutati keskmiselt umbes korda ööpäevas.

Teisel kohal oli aga ratastega kärul asuv arvuti puudutusega ööpäevas.