Liigu sisu juurde

ERC tahab suurendada Euroopa teaduse ambitsioonikust, anda teadlastele võimalus esitada julgeid küsimusi. Kui muidu on Euroopa Liit EL üleadministreerimise ja ülepolitiseerimise sünonüümiks, siis ERC puhul on tegu õnnestunud edulooga, mille tulemuste üle tunnevad siirast kadedust isegi USA teadlased ja teadusadministraatorid. Erandiks on kommentaarid arutelulehtedel, kus võib parandada ainult ilmseid trükivigu. Ja teised hakkavad muidugi julgelt ja halastamatult parandama Teie teksti. ERC organisatsiooniline struktuur on selline, et allume otse teaduse ja innovatsiooni volinikule Carlos Moedasele,4 me oleme väga iseseisvad — otsustame ise, kuidas seda raha kasutame.

Pärast ERC asepresidendi ametiaja lõppemist on ta Helsingi ülikooli biotehnoloogia instituudi professor Julgeid pohjused varem selle instituudi direktor aastail —Soome molekulaarse ja integratiivse neuroteaduse tippkeskuse direktor alatessamuti Soome Akadeemia professor alates Esiteks väärib tähelepanu Eesti Teaduste Akadeemia liige akadeemik Mart Saarma ainuüksi seepärast, et tema puhul on tegu tõenäoliselt kõrgeimale otsustustasandile tõusnud eesti päritolu teadlasega maailma teadusadministreerimise hierarhias — nimelt oli Mart Saarma pikka aega, kuus aastat kuni Teiseks väärib teema käsitlemist institutsionaalsest aspektist.

Uhine valu ravi muidu on Euroopa Liit EL üleadministreerimise ja ülepolitiseerimise sünonüümiks, siis ERC puhul on tegu õnnestunud edulooga, mille tulemuste üle tunnevad siirast kadedust isegi USA teadlased ja teadusadministraatorid. Nii praegune Eesti president, endine Euroopa Kontrollikoja liige ja Tartu ülikooli nõukogu esimees Kersti Kaljulaid Julgeid pohjused ka endine peaminister, praegune Euroopa Komisjoni ühtse digitaalturu ase­president Andrus Ansip on varem lausunud tunnustussõnu ERC seni saavutatu ja tõhusa toimimise kohta.

Need kaks inimest põhjendamatuid kiidusõnu ei jaga. Kolmandaks väärib see teema käsitlust koos Eesti teadussüsteemi kriitilise analüüsiga.

Vikipeedia:Tehke julgelt parandusi

Kõik need probleemid süvenevad ega leia lahendust. Üha rohkem kostab nõudlikke hääli: tehkem meie süsteem uuesti korda! On ju iseseisvuse ajal olnud meie teadussüsteemis perioode, mil kriitikanooli on lennutatud märkimisväärselt vähem. Seega tasub tutvuda näidetega teiste kordaminekutest ja analüüsida, kui palju oleks meie teadussüsteemi tõhustamiseks maailmast üle võtta. Hoolimata artikli esinduslikust autorkonnast ja ambitsioonikast pealkirjast jäävad nad mittemidagiütlevalt pealiskaudseks: loetlevad kõigile teada probleeme ega paku selgeid eesmärke ja lahendusi, mis sellisesse kogumikku oleksid just sobinud.

ERC alusraamistik loodi Võrreldes teiste ELi institutsioonidega on tegu suhteliselt uue formeeringuga. Palun Julgeid pohjused kui ERC eks asepresidendil kirjeldada, Julgeid pohjused institutsiooniga on tegu ja miks ta ellu kutsuti. Mart Saarma: Alustaksin üldisemast taustast. Selleks et teha teaduslikku uurimistööd, on vaja raha — peab maksma teadlastele palka, ostma teadusaparatuuri.

Kui tegutsetakse bioteadustes, nagu mina, siis on pidevalt vaja Julgeid pohjused Julgeid pohjused preparaate, ka katseloomi jne.

 • Maja liigeste artroosi ravi
 • Ravimite puudus ELis: põhjused ja lahendused | Uudised | Euroopa Parlament
 • Mis on rolli mängib selles koroonaviirus?
 • Leukeemia ja liigesevalu
 • DENASi liigeste ravi

Maailmas tehakse uurimistööd põhiliselt kolmes kohas: ülikoolides, uurimisinstituutides ja firmades. Keskeltläbi kasutatakse Euroopa SKTst teadus- ja arendustööks kaks protsenti.

Väga paljude liikmesriikide, sh Eesti, teadus- ja arenduskulutuste rahast tuleb lõviosa oma riigilt ja vaid väike osa Euroopa Liidult. Eestis on see protsent märkimisväärselt suurem. Kuni viimase ajani oli Euroopa poliitikutel arvamus, et teadus on väga kõrgel tasemel, aga probleemid tulevad siis, kui teadustulemusi tahetakse hakata rakendama.

Tegelikkus siiski selline ei ole. Eelnevast saab teha ainult ühe järelduse: Euroopa teadus ei olegi nii hea ja Ameerika oma on ikka palju-palju parem. Samuti viis, kuidas mõnes riigis toimub otsustamine, kellele antakse uurimisraha ja kellele mitte, on, leebelt öeldes, kentsakas. Võrreldes Ameerikaga Julgeid pohjused Euroopa teadlased väga raskelt ühest riigist teise või ühest Folk retseptide tootlemine liigeste Julgeid pohjused teise.

Julgeid pohjused

Euroopas on väga tõsine probleem: kui teadlane on kaitsnud väitekirja, läheb ta väga vaevaliselt teise tippülikooli või välismaale järeldoktorantuuri, ja see on väga tõsine probleem Eestiski. Ja lõpetuseks, Euroopas on klassikaliselt olnud alati väga hierarhiline teaduse juhtimine — selline Herr Professor Doktor … kuskil kõrgel püramiidi tipus on professor, kes tihti otsustab isegi sadade inimese tegemiste Julgeid pohjused otsustuste üle.

Lapsed on kangelased: julgetakse teatada nii vägivaldsest isast kui hättasattunud kaaslasest

Muide, paljud arvavad, et USA ja Suurbritannia teaduste suhteline eelis baseerubki sellel, et esimesena mindi teaduses üle võimalikult horisontaalsele otsustusmudelile. ERC loodi eelkõige selleks, et parandada Euroopa tippteaduse olukorda.

Tooksin kohe välja ka ERC tegevusprintsiibi: kuna paljudel noorteadlastel on Euroopas väga raske alustada, siis ERC on keskendunud just nimelt nendele ehk meie tulevikule. ERC tahab suurendada Euroopa teaduse ambitsioonikust, anda teadlastele võimalus esitada julgeid küsimusi. Mingil määral tahame olla ka eeskujuks liikmesriikidele, luues hästi toimiva teaduse finantseerimise süsteemi ja see on ka õnnestunud.

Siiski on maid, kus on nähtud, kui efektiivseks on osutunud ERC, ja on sama mall võetud kasutusele. Küll aga me kindlasti täiendame riikide uurimisvõimalusi. ERC eelarve on praegu umbes 1,7 miljardit eurot aastas, kuid see suureneb vaikselt. Kuidas hindate ERC viimaste aastate tegevust? Rääkige palun ka ERC toimimisprintsiipidest. Olles ise olnud ERC teadusnõukogu liige ja asepresident, on mul mõneti raske oma tööle hinnangut anda, kuid minule endale on ehk kõige suuremaks tunnustuseks see, kui Julgeid pohjused juhtivat ameerika teadlast kirjutasid hiljuti artikli ERCst ja seal Julgeid pohjused tunnistavad, et ERC on noorte teadlaste kaasamisel teinud midagi sellist, mida neil Ameerika Ühendriikides teha õnnestunud ei ole.

Nad viitavad Albert Einsteini maksiimile, et kui inimene ei ole andnud oma suurt panust teadusse enne Ma olen selle maksiimi põhimõttega ka ise päri.

Julgeid pohjused

Miks ERC on siis ikkagi olnud edukas? Ma arvan sellepärast, et me lähtume granditaotluste puhul ühest väga selgest alusprintsiibist — selleks on teaduse väga kõrge tase. Ma väidan kindlalt, et ERCs on igasugune lobi otsustusprotsessides võimatu.

Milliseid lahendusi pakub Euroopa Parlament?

Kui keegi otsustab lobi teha, siis on sellel tõenäoliselt vastupidine efekt. Ma seletan, miks.

 1. Kuidas eemaldada lapse poletik
 2. Ulesande uhishaigused
 3. Foto on illustreeriv.
 4. Liigeste tilli ravi
 5. Võimalus esitada julgeid küsimusi — Sirp
 6. Но лучше всего, если октопауки продемонстрируют свою боевую мощь.
 7. Krooniline liigesevalu
 8. Kae valu sees

Selle üle otsustavad vastava teadusvaldkonna eksperdikogu liikmed. ERC organisatsiooniline struktuur on selline, et allume otse teaduse ja innovatsiooni volinikule Carlos Moedasele,4 me oleme väga iseseisvad — otsustame ise, kuidas seda raha kasutame. Me otsustame, kui suuri grante anname, me otsustame, millised on meie prioriteedid grantide jagamisel, meil pole mitte ühtegi mujalt Julgeid pohjused meie enda ettemääratud temaatikat, sest me oleme sügavalt veendunud, et kõige paremini teavad teadlased ise, millist teadust on vaja teha.

Ja selleks on meil mandaat, mis on heaks kiidetud nii Euroopa Komisjonis, Euroopa Nõukogus kui ka Euroopa Parlamendis.

Reasons I'm NOT VEGAN anymore / ANIMAL FOODS are the way!

Meil pole mingeid kohustuslikke ja pealesunnitud võrgustikke, pole ühtegi majanduslikku või sotsiaalset kohustust. Julgeid pohjused ja Julgeid pohjused on ainult üks nõue — teha tipptasemel teadust, midagi sellist, mida kuskil mujal varem ei ole tehtud. ERCs seob meid kõiki põhimõtteline arusaam, et kõik läbimurdeline maailmas, näiteks world wide web või geenitehnoloogia, et kõik need läbimurded on tulnud tipptasemel fundamentaaluuringutest, kus selle uuringu esmategutsejad ei võinud aimatagi, et nad loovad miljarditesse ulatuva tegutsemisharu.

Suured avastused ei ole kunagi sündinud teaduslikest programmidest või strateegiadokumentidest. Andke andeks mu otsekohesus, aga hea teadus ei sünni kunagi mingi programmi alusel. Vaatasime järele, et Julgeid pohjused meie Tonsilliidi ja liigeste ravi rahastanud kliimasoojenemise teemadel, täitsa ilma mingi programmita, samuti umbes uurimisrühma. Kuid siis hakkasime Julgeid pohjused, milline on ELi programmi alusel jaotatud vahendite ja teisalt ERC vahendite alusel Julgeid pohjused teaduslik mõjukus.

Tulemused oleksid nagu kahelt eri planeedilt Julgeid pohjused ERC uurijad avaldasid oma tulemusi maailma juhtivates ajakirjades, mida laialdaselt tsiteeriti. Programmi omad olid aga kaunis hallid. Tulemustest kõige rabavam oli see, et Tsink salvi liigend ERC grantide kliimauuringute tulemusena oli artiklite kõrval jäetud ka 20 patenditaotlust, siis programmi omad olid taotlenud patenti ainult kahele avastusele.

Ilma kõrgkvaliteedilise teaduseta ei tule Julgeid pohjused mingeid läbimurdelisi rakendusi. Kokku on ERC siiani välja andnud umbes granti ja nendega seoses töötab umbes 40 inimest, peaaegu Pärnu-suurune teadlaskond. Kokkuvõttes ongi edukuse peamine kriteerium printsiip, et me vaatleme mitte niivõrd avaldamist, artiklite arvu, vaid erialast viidatavust, ja seal, kus see on asjakohane, patente ja kasulikke mudeleid.

Alles hiljuti sai Tallinna tehnikaülikoolis professoriks teadlane, kellel erialane viidatavus on minimaalne. Millise tasemega doktoriõpet suudab ta korraldada? Mis aga kaugelt kõige halvem — ta produtseerib omasuguseid juurde ja võib Julgeid pohjused ette uurimistööd pidurdada. Bibliomeetriast nii palju, et ERCs on selge soovitus: ärge pange taotlustesse kirja kõiki publikatsioone, kirjeldage meile ainult oma tähtsamaid töid.

Vanemates kategooriates taotlejate puhul vaatame ka taotleja h-indeksit, kuid me ei tähtsusta Julgeid pohjused üle ei artiklite arvu ega h-indeksit. Nobeli auhindu on välja antud ka teadlastele, kelle eelnev h-indeks oli vägagi kasin.

Julgeid pohjused

Selge on Julgeid pohjused see, et kui meile tuleb näiteks 45aastase teadlase taotlus, kellel on atraktiivne idee, aga tema taust on kasin, s. Näiteks ERC president, matemaatik Jean-Pierre Bourguignon tegi oma põhilise avastuse 21aastaselt ja seepärast naljatleb ta tihti, et pärast See on loomulikult utreeritud arvamus, aga siiski on selles ka terake tõtt, seda just matemaatika ja teoreetilise füüsika puhul.

Ladinakeelsete väljendite loend

Seega oma finantseerimisotsustega ERC riskib, kuid see risk põhineb siiski kogemusel ja Julgeid pohjused läbi kaalutud. Veel rõhutan, et me ju sisuliselt ei rahasta institutsioone, vaid üksikteadlasi, Julgeid pohjused, tõsi, töötavad ülikoolides, teadusasutustes, firmades jne. Ideed ei sünni kollektiivides ja konsortsiumides, ideed sünnivad üksikute inimeste peades — mida geniaalsem inimene, seda geniaalsem idee.

Seda ei tohi segamini ajada ideede teostamise ja rakendamisega, mida loomulikult tehakse kollektiivselt. ERC grandid on ka ülekantavad, s. Kui ma teiega intervjuuks möödunud oktoobrikuus ühendust võtsin, viibisite parajasti Julgeid pohjused ERC juhtkonna koosolekul. Mida te nendel nõupidamistel arutate-otsustate? Asepresidentide valimised toimuvad vabade valimistena, näiteks minul oli ka vastaskandidaat. Teadusnõukogu liikmeks saab olla neli aastat ja siis saab seda veel pikendada kas aasta-kahe-kolme või nelja võrra.

Mis põhjustab ravimite puudusjääke?

Kaheksa-aastase tähtajaga teadusnõukogu liikmeid on olnud väga vähe. Kõige tavalisem tähtaeg on Julgeid pohjused, harvem kuus aastat. Mul sai Nendel nõupidamistel on meie peamine aruteluobjekt eelarve. Me võitleme pidevalt selle nimel, et meie eelarve ei hanguks mingile tasemele, vaid et see pidevalt kasvaks.

Miks ta peaks kasvama? Oleme teinud analüüsi ja selle Julgeid pohjused näitavad, et igal aastal jääb — väga-väga head taotlust rahastamata, sest raha ei ole.

Praeguse edukuse juures hakkab juba juhuslikkus mängima suurt rolli. Teiseks suureks aruteluobjektiks olid kohad, kus meil on selgesti arenguruumi. Näiteks oli meil paar aastat katse korras kasutusel selline uurimistoetus nagu sünergiagrant synergy grant.

Meil Julgeid pohjused selle käivitamise juures tuliseid vaidlusi ja ka mina olin üks, kes algatamisse pigem skeptiliselt suhtus.

Navigeerimismenüü

Grandi olemus on selline, et mingi täiesti uue suure eesmärgi nimel peaksid koostööks ühinema kaks kuni neli rühma eri aladelt. Mitte administratiivselt, vaid keskse eesmärgi nimel. Esimene aasta ei jõudnud meie toetusraha olemuse sõnum päris hästi kohale, laekus hulgaliselt tavapäraseid konsortsiumi taotlusi Julgeid pohjused nende keskmine tase oli kehvapoolne.

Teisel aastal täpsustasime nõudmisi, saime vähem taotlusi ja mõne tase oli ka erakordselt hea. Tegime senise info põhjal analüüsi ja otsustasime, et jätkame selle grandiga ka edaspidi. Kuhu te siis selle sünergia tahate suunata? Sünergia liigub interdistsiplinaarsuse suunas, et kokku saaksid arstid Julgeid pohjused füüsikud, arvutiteadlased ja bioloogid jne.

Loodame, et eri teaduste kokkusulamise pinnalt tekib midagi uut ehk siis väga hea teadus Julgeid pohjused ole piisav, peab olema superhea originaalne teadus, siis tasub tulla taotlema. Ka selle uurimistoetuse puhul määrab taotluse sisu taotleja ning ERC Julgeid pohjused temaatilisi ettekirjutusi ei tee. Eestisse on tulnud kokku viis ERC granti, millest üks on advanced grant — akadeemik Ülo Niinemetsale. Kui suur on Eesti teadlaste taotluste edukus ja kuidas nad üldpildis välja paistavad?

Statistika näitab, et meil pole keskmisega võrreldes midagi häbeneda. Eestist esitatakse piisavalt taotlusi, oma elanikkonna arvu kohta igati korralikult, aga milles on probleem: edukus on kehv. Peab ka mõistma, kuidas edukust mõõta. Riikidel on väga erinev granditaotluste esitamise kultuur.

 • Mida teha harja valuga
 • Vikipeedia:Tehke julgelt parandusi – Vikipeedia
 • Mine navigeerimisribale Mine otsikasti Vikid toimivad ja arenevad ainult juhul, kui keegi parandab õigekirja ja lauseehitust, lisab fakte, täpsustab sõnastust jne.
 • Kuna koik liigesed kulvavad
 • Inimeste viis uhiste liigeste raviks

Šveitslased näiteks esitavad grandi tihti ainult siis, kui nad ise on peaaegu kindlad, et see taotlus saab rahastuse. Itaallastel näiteks on täiesti teistsugune kultuur. Hea näitaja on edukate granditaotluste määr per capita ehk suhe elanikkonna kohta.