Liigu sisu juurde

Andmete edastamine väljapoole Eestit Saadud andmeid võime edastada kolmandatele osapooltele, kes abistavad Vastutavat Töötlejat otseturunduses, veebisaidi haldamisel või veebisaidi funktsioonide väljatöötamisel. Personaalsete pakkumiste tegemine ning Kliendi profiilianalüüs.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel. Nõusoleku tagasivõtmine Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Liigeste tootlemine tootlemise teel Ola liigesevalu ravi ajal

Säilitamine Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Liigeste tootlemine tootlemise teel Antikehad Haiguste liigesed

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. Kustutamine Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Andmete säilitamise aeg Kui andmete kaitsmise juhistes ei ole öeldud teisiti, kustutab vastutav töötleja isikuandmed hiljemalt kolm kuud pärast seda, kui kaob algne andmete säilitamise põhjus, välja arvatud juhul, kui ta on ka edaspidi juriidiline kohustus neid andmeid säilitada näiteks raamatupidamise või kohtumenetluse jaoks.

Andmesubjekti õigus isikuandmetega tutvuda Andmesubjektil on õigus kuu aja jooksul alates vastava päringu esitamise päevast tutvuda oma isikuandmetega.

Apotheka klienditeenindus

Kasutaja võib oma õiguste kasutamiseks esitada päringu kirjalikult kohapeal vastutava töötleja juriidilisel aadressil esitades isikut tõendava dokumendi või e-posti teel, allkirjastades päringu digiallkirjaga.

Kui vastutav töötleja saab kasutaja päringu oma õiguste kasutamiseks, veendub vastutav töötleja kasutaja isikus, hindab päringut ja täidab selle vastavalt õigusaktidele.

Kasutajal on õigus saada õigusaktides sätestatud teavet enda andmete töötlemise kohta, tutvuda oma isikuandmetega, samuti nõuda vastutavalt töötlejalt nende täiendamist, parandamist, Liigeste tootlemine tootlemise teel või töötlemise piiramist ning esitada vastuväide töötlemisele, kuivõrd need õigused ei ole vastuolus andmete töötlemise eesmärgiga lepingu sõlmimine või täitmine.

Andmesubjektil ei ole õigus teavet saada, kui vastavalt õigusaktidele ei tohi seda avaldada riigi julgeoleku, riigikaitse, avaliku julgeoleku või kriminaalõigusega seotud põhjustel, samuti eesmärgiga kaitsta riigi finantshuve maksuasjades või tagada finantsturu osaliste järelevalve ja makromajanduslik analüüs.

Liigeste tootlemine tootlemise teel Salv liigesed Austin

Kliendiandmete Töötlemine — igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kasutamine, kogumine, analüüsimine, salvestamine, muutmine, lugemine, edastamine, ligipääsu andmine, kustutamine, hävitamine jmt.

Kliendiandmete vastutav töötleja: Apotheka Beautyst kaupade ostmisega või teenuste tellimisega seoses on Kliendiandmete vastutavaks töötlejaks Apteegi Beauty OÜ; Apotheka kliendikaardi registreerimisega seoses kogutavate andmete osas ostude sisu ja kuupäevad on vastutavaks töötlejaks Apteekide Ühisus OÜ. Andmetöötluse üldpõhimõtted ja töödeldavad andmeliigid 2.

Tikkurila toonitava saunakaitseainega Supi Saunasuoja töötlemine

Apotheka Beauty on õigustatud kasutama Kliendiandmete töötlemisel Volitatud töötlejaid ja teisi isikuid, kes osalevad Kliendile kauba müümise ja teenuse osutamise protsessis või osutavad Apothek Beautyle teenuseid, mis eeldavad Kliendiandmetega kokkupuutumist nt IT-teenuse osutajad, veebipoest kauba kätttoimetamisega seotud kaubaveoteenuse osutajad jt.

Kliendiandmete edastamisel kolmandatele isikutele volitatud töötlejad tagab Apotheka Beauty, et volitatud töötlejad töötlevad Kliendiandmeid vastutava töötleja juhiste kohaselt, täidavad konfidentsiaalsusnõudeid ja rakendavad kohaseid turvameetmeid.

Kliendiandmete töötlemisel lähtub Apotheka Beauty kehtivatest õigusaktidest ning võtab vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine.

Liigeste tootlemine tootlemise teel Oli artriidi eest liigestele

Kliendiandmeid töödeldakse ainult Euroopa Liidu piires. Apotheka Beauty kogub ja Töötleb ainult Apotheka Beautyst kaupade ostmisega, osutatavate teenustega ja kliendisuhtega seotud järgnevaid andmeid: 2.

Liigeste tootlemine tootlemise teel traumaatiline sorme artriit

Finantsandmed: pangakonto number, kui makseid teostatakse veebipoes või Iluteegis kaardi-maksega. Suhtlusandmed: veebipoest kauba ostmisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestlused; samuti Apotheka Beauty ja Kliendi vaheline suhtlus e-posti või kirja teel. Ostude ja teenustega seotud andmed: nt Apotheka Beautyst teostatud ostudega, osutatud teenustega nt nahadiagnostika jmt. Apotheka Beauty poodides videovalvega seoses kogutavad andmed.

Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse, kasutades tehnilisi meetmeid, st turvakaameraid, videovalvesüsteeme ja muid sarnaseid tehnoloogiaid.

Võta meiega ühendust

Videovalvega seoses jäädvustatakse salvestisele Kliendi kujutis ja tegevus, mis on nähtav videovalvega alas. Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Apotheka Beauty töötleb Kliendiandmeid peamiselt selleks, et: 3.

Vastutav töötleja hoolitseb kasutaja privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest ning järgib kasutaja õigusi isikuandmete töötlemise seaduslikkusele vastavalt järgmistele kohalduvatele õigusaktidele: Euroopa Parlamendi ja nõukogu

Apotheka Beauty töötleb Kliendiandmeid Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks kaupade ostud ja teenused Apotheka Beautyst, Apotheka kliendikaardi omanike poolt teostatud ostude ja teenuste andmete säilitamine Apotheka iseteenindus-keskkonnas ; Kliendi nõusolekul kliendipakkumiste jt.

Kaitsta Kliendi ning Apotheka Beauty õigustatud huve, uurida teenuse kvaliteeti ning tõendada nt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestluste abil kauba müügiga seonduvaid tegevusi või videosalvestise abil poodides toimunud intsidente. Osutada Kliendile lisateenuseid nt ostude põhjal analoogsete kauba testrite pakkumine jmtviia läbi turuanalüüse ja teha statistikat. Pakkuda Kliendile oma koostöö-partnerite teenuseid, sealhulgas teha pakkumisi, mis põhinevad Kliendi nõusolekul või Apotheka Beauty soovil pakkuda Kliendile parimat teenust.

Liigeste tootlemine tootlemise teel Glukosamiini kondroitiin apteegis